top of page
Search
  • Tomáš Hogh

Aký výkon lasera potrebujem ?HODNOTENIE VÝKONU CNC LASERA

Fiber LASER je schopné extrémne vysokých rezných rýchlostí. Na využitie týchto rezných rýchlostí je však potrebné použitie vysokotlakového dusíka alebo čistého suchého stlačeného vzduchu. Rezanie s kyslíkom je možné vykonávať na všetkých uhlíkových oceliach, avšak rýchlosti rezania s použitím kyslíka sú výrazne nižšie ako pri použití dusíka alebo stlačeného vzduchu.

DUSÍK vytvára rezy najvyššej kvality a poskytuje najrýchlejšie rezné rýchlosti. Dusík nereaguje s povrchom reznej hrany obrobku, takže hotová hrana je lesklá a bez oxidácie. Ak bude hotový dielec práškovo lakovaný v neskoršej operácii, potom dusík ponúka najlepšie podmienky pre priľnavosť prášku bez ďalšej prípravy povrchu. Pretože dusík nereaguje s obrobkom, používa sa výlučne ako ejekčný plyn pre roztavený materiál ohrievaný laserovým lúčom. Vďaka tomu je proces rezania dusíkom najstabilnejší z troch plynov. Pomer výkon/rýchlosť je takmer lineárny a extrémne vysoké rezné rýchlosti sú možné jednoducho pridaním väčšieho výkonu. Aby však mohol vykonávať svoju prácu efektívne, dusík sa musí dodávať pri vysokých tlakoch – zvyčajne okolo15Bar alebo niekedy aj viac. Okrem toho hrubšie materiály vyžadujú použitie trysiek s väčším priemerom (aby sa umožnilo správne vytlačenie roztaveného materiálu z rezu). To spotrebuje obrovské množstvo dusíka a môže to byť pre koncového užívateľa veľmi nákladné – v závislosti od veľkosti použitých trysiek. Existujú tiež obmedzenia hrúbky procesu rezania dusíkom. Napríklad 6 kW LASER môže vo všeobecnosti rezať uhlíkovú oceľ hrubú do 5mm , zatiaľ čo 2 kW LASER je obmedzený do približne 3mm.

VZDUCH   je podobný rezaniu dusíkom, aj keď je s obrobkom o niečo reaktívnejší. Sú možné vysoké rezné rýchlosti – približne rovnaké ako pri použití dusíka. Kvalita dokončenej hrany však nie je taká lesklá ako pri použití dusíka a zvyčajne si vyžaduje dodatočnú prípravu povrchu, ak má byť konečný produkt natretý práškovou farbou. Okrem toho je maximálna hrúbka materiálu, ktorý je možné spracovať, tenšia ako pri použití dusíka. Rezanie vzduchu vyžaduje samostatný vzduchový kompresor, ktorý je schopný produkovať tlak vyšší ako normálny dielenský vzduch, a tiež vyžaduje extrémnu čistotu , aby sa eliminovala možnosť migrácie nečistôt do reznej hlavy. Kompresory a filtrácia schopná podporovať rezanie vzduchu pridajú k cene stroja niekoľko tisíc eur. Priebežné prevádzkové náklady sú však znížené, pretože na prevádzku LASERU nepotrebujete kupovať rezný plyn (dusík alebo kyslík) (hoci filtre je potrebné pravidelne vymieňať, aby sa zabránilo kontaminácii reznej hlavy). Rezanie vzduchom je zvyčajne obmedzené na o niečo tenšie materiály ako rezanie dusíkom.

KYSLÍK sa líši od rezania dusíkom a vzduchom v tom, že teplo vzniká reakciou kyslíka so základným kovom z ocele. Primárne sa používa na rezanie uhlíkovej ocele – nie na nerez alebo hliník (niekedy sa používa aj na rezanie medi). Na vytvorenie reakcie plyn/kov medzi kyslíkom a železom na vytvorenie exotermickej reakcie je potrebný minimálny prah tepla. V princípe je to veľmi podobné ako pri použití kyslíkoacetylénového horáka – teplo pôsobí ako katalyzátor na vytvorenie chemickej reakcie medzi kyslíkom a oceľou. Po ustálení tepla sa uskutoční rezanie. Pretože tento proces súvisí skôr s chemickou reakciou namiesto tepla LASEROM, dodatočná energia nie je zvyčajne potrebná alebo dokonca užitočná a môže viesť len k minimálnemu zlepšeniu rýchlosti. Rezné rýchlosti v tenšom materiáli sú výrazne nižšie ako pri rezaní dusíkom alebo vzduchom. Zatiaľ čo na rezanie väčšiny hrúbok materiálu nie je potrebný vysoký výkon, môže byť výhodný na prepichovanie hrubších materiálov. Napríklad je možné rezať 15mm uhlíkovú oceľ s výkonom iba 2 kW. Prepichnutie (spustenie rezu) však trvá viac sekúnd. 4 kW LASER odreže rovnaký 15mm kus uhlíkovej ocele , ale dokáže ho preraziť len za 1 sekundu. Nielenže niekoľko sekundové prepichnutie výrazne zvýši čas na výrobu dielu, ale tiež obmedzí minimálnu veľkosť otvoru kvôli veľkému množstvu tepla pridaného do materiálu počas prepichovania.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page